Hedef Kitle ve Projeye Katılım Kriterleri

Projenin hedef kitlesini farklı illerde bulunan ve devlete ait okullarda görev yapan 30 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin seçiminde, gönüllülük esasına dikkat edilecektir. Ayrıca, süreçte muhtemel örneklem kayıplarına yönelik 30 yedek katılımcı belirlenecektir. Katılımcılar, her ilden bir kişi olacak şekilde planlanacaktır.

Katılımcı seçiminde asil ve yedek katılımcı listesi belirlenecek ve bu listeler projenin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında ilan edilecektir. Proje başvuru formumuza kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir. Katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

1. Katılımcıların farklı illerdeki devlet okullarında ve sınıf öğretmenliği alanında aktif olarak görev yapıyor olmalarına dikkat edilecektir.

2. Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olmasına başvuru sayısı göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir.

3: Katılımcıların daha önce TÜBİTAK 4005 kodlu projelerde eğitim almak üzere yer almamış olmaları gerekmektedir.

4. Katılımcıların projeye katılma noktasında gönüllü ve istekli olmaları önemlidir.

5. Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılım amacının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması önemlidir.

6. Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları istenecektir.

7. Katılımcı seçiminde katılım amacı ve çalışma konusunun yanında yayın bilgileri istenecektir (SCI-SCI-Expanded, TR Dizin, Diğer Uluslararası Yayın bilgileri). Bu bilgiler başarı kriterinde temel alınacaktır.

Not: Aynı ilden birden fazla başvuru olması durumunda, başvuranların öğretmenlik deneyimlerine ve lisans/lisansüstü durumlarına/akademik not ortalamalarına göre seçim yapılacaktır. Buna ek olarak, yapılacak eğitimlerde öğrendiklerini sonraki süreçte nasıl kullanmayı düşündüğü konusundaki hedefleri de belirleyici olacaktır.