Hoşgeldiniz

Ters yüz öğrenme, gerek yüz yüze gerekse uzaktan (çevrimiçi ortamda eş zamanlı veya eş zamansız) öğrenme faaliyetleri sırasında başvurulabilecek etkili bir yaklaşımdır. Bu yenilikçi yaklaşımı eğitimde kullanmak (yüz yüze veya uzaktan fark etmeksizin) öğrenmenin daha kişisel bir deneyime dönüşmesi ve öğrenme sürecinde geçen zamanın daha doğru kullanılması adına yarar sağlayabilir. Nitekim alanyazında ters yüz öğrenme yaklaşımının akademik başarıya olumlu katkısı olduğunu ortaya koyan çok güçlü kanıtlar vardır. Bu konuda yapılmış meta analiz çalışmaları, ters yüz öğrenme yaklaşımının geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerine kıyasla başarıyı daha fazla artırdığını ortaya koymaktadır. Bu potansiyel katkısı gereği ters yüz öğrenme, eğitimin her kademesinde kullanılabilecek bir yöntemdir.

İlkokul kademesi, ilk öğrenmelerin gerçekleştiği yıllar olup bu dönemde ters yüz öğretim yaklaşımı öğrenmenin niteliğini artırma noktasında katalizör görevi görebilir. Diğer bir ifadeyle, sınıf öğretmeni, ders içi veya ders dışı zamana yönelik düzenleyeceği zengin öğrenme ortamlarıyla çocukların gelişimlerini hızlandırabileceği gibi uygun olmayan ortamlar hazırlayarak gelişimlerini de engelleyebilir. Bunu sağlamak üzere yenilikçi dijital araçlarla desteklenmiş ters yüz öğrenme yaklaşımı işe koşulabilir. Ancak mevcut durumda, sınıf öğretmenlerinin ters yüz öğrenme yaklaşımı bağlamında eğitsel dijital araçları kullanma düzeyleri oldukça düşüktür.

Projenin amacı, sınıf öğretmenlerinin derslerinde ters yüz öğrenmeyi etkili şekilde uygulamak (ders dışı ve ders içi süreçlerde) üzere yenilikçi dijital uygulamaları kullanabilme becerilerini geliştirmektir. Diğer bir ifadeyle, sınıf öğretmenlerinin derslerinde ters yüz öğrenmeyi işe koşmak üzere dijital uygulamaları kullanabilme becerilerini geliştirmektir. Yapılacak projenin sınıf öğretmenlerine eğitim programında yer alan konuları çoklu ortam temelli zenginleştirilmiş etkinliklerle sunma becerilerini geliştirmenin yanında öğrencileri araştırmaya, yaratıcılığa, işbirlikçi çalışmaya yöneltme, başkalarıyla etkili iletişim kurabilecekleri öğrenme süreçlerini tasarlama becerilerinin gelişimini sağlamaya hizmet edeceği düşünülmektedir.


Belirtilen bu amaçlara ulaşmak üzere planlanan projemiz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken kurallar:

1: Proje 02-06 Ağustos tarihleri arasında Hatay il merkezinde yapılacaktır. Projeye katılacak öğretmenlerin 1 Ağustos tarihinde konaklamanın yapılacağı yere gelerek kayıt yapmaları gerekmektedir.

2: Projeye aile ile katılım mümkün değildir.

3: Konaklamalar (ortalama) bir odada iki kişi kalacak şekilde planlanacaktır. Katılımcıların konaklama ve iaşe giderleri proje tarafından karşılanacaktır.

4: Projenin yapılacağı il olan Hatay’a geliş ve gidiş masraflarını katılımcılar kendileri karşılayacaktır.

5. Konaklamanın yapılacağı yerden etkinlik yerine geliş-gidişler proje bünyesinde karşılanacaktır.

6. Katılımcılarımız 2-6 Ağustos tarihleri arasında görevli izinli sayılacaklardır.